bar01 1

 

   

 

prakadsaob

  

addgroup

 

 

  

 

bar04 1

 

  >> ประกาศผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนคอมพิวเตอร์และศิลปศึกษา)

  >> ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  >> ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา

  >> ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนอื่นๆ

  >> ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน English Program

  >> ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  >> การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  >> ใบสมัครเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

...

ผู้อำนวยการ

wichain2

นายวิเชียร  นินเกษม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงาน

555

krupaitoon

kruuthit

award01

award02

 

Login Form

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

51  หมู่ 3  ตำบลหนองฉาง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  61110

โทรศัพท์. 0-5653-1146, 0-5653-1150  โทรสาร. 0-5653-1625