สรูปข้อมูลรายงานตัว (ตัวสำรอง)

# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
298K263ด.ช.ชาญชัยแกล้วเขตร์การตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
299J007ด.ญ.ชฎาภรณ์ทองบ่อตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
300K151ด.ญ.เขมจิรากาจชัยการตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
301K296ด.ช.นราวิชญ์โม่งแป้นตัวสำรองนักเรียนทั่วไป-
302K109ด.ญ.รัญชิดาเฉลิมบรรจงตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
303K029ด.ช.ศุภโชคเจริญวงศ์ตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
304K228ด.ญ.ภิญญาพัชญ์แคฝอยตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
305K285ด.ช.คณพศรายพิมายตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
306K292ด.ญ.ไอลดาจันทรพายับตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
307K018ด.ญ.ลักษิกาพิลึกฤเดชตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
308J006ด.ช.ธนกรชูช่วยตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
309K081ด.ญ.พรณัชชาอินทะแสงตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
310K213ด.ญ.อดิภาคำรอดตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
311K334ด.ช.กิตติทัตบุญนกตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
312K043ด.ช.ธนกรพูลพันธ์ตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
313K312ด.ช.เฉลิมเกียรติโสภณศักดิ์ตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
314K313ด.ญ.เขมิกาเรณูกลิ่นตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
315K253ด.ช.ทักษ์ดนัยจันทรังษ์ตัวสำรองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022