ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

การรับสมัครนักเรียนรอบภายใน...ปีการศึกษา 2566

เริ่มกรอกใบสมัครได้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป


*** นักเรียนที่สมัครนอกช่วงวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566
ขอให้นักเรียนกรอกใบสมัครใหม่ในช่วงวันที่ดังกล่าว (ข้อมูลจะถูกลบ) ***