ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา


ครูที่ยังไม่ได้ลงะเบียนกรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน

ในกรณีการลงทะเบียนนั้น รหัสยืนยัน ต้องดูกลุ่มที่ท่านสังกัดตามชุมนุมครับ ไม่ใช่สังกัดจริงตามกลุ่มสาระที่ท่านอยู่