คู่มือการใช้งาน

ระบบลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และ อุทัยธรรมานุวัตร

สพม.เขต 42 (อุทัยธานี)

ประจำปีการศึกษา 2563

ศิลปหัตกรรมก้าวไกล เยาวชนอุทัยก้าวหน้า
ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนา นำพาชาติรุ่งเรือง
ลงทะเบียน : 21-30 ธ.ค. 63
แก้ไขเปลี่ยนตัว : 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
วันแข่ง : 21-22 ม.ค. 64