# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
195การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.61.นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์
1.นางสาวธนัชชา โชติพิเชฐ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม