เลือกชุมนุมออนไลน์

รายการชุมนุม
รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม จำนวนคงเหลือ ดูรายละเอียด
1 เย็บ ปัก ถัก ร้อย -1 รายละเอียด
2 ธุรกิจศิลป์ 11 รายละเอียด
3 รักล้นจาน 0 รายละเอียด
4 นานาพับ 0 รายละเอียด
5 คหกรรม 0 รายละเอียด
6 การจัดสวนแก้ว -1 รายละเอียด
7 งานไม้ 0 รายละเอียด
8 ผูกผ้า 0 รายละเอียด
9 ศิลป์สร้างงาน 15 รายละเอียด
10 DIY. -1 รายละเอียด
11 โครงงานขนมนึ่ง 15 รายละเอียด
12 พับกระดาษ Origami 0 รายละเอียด
13 A-MATH 0 รายละเอียด
14 SUDOKU 5 รายละเอียด
15 GSP MATH GAME 13 รายละเอียด
16 เวทคณิต 21 รายละเอียด
17 คิดเลขเร็ว 12 รายละเอียด
18 คณิตขาวดำ 40 รายละเอียด
19 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์ 0 รายละเอียด
20 Analysis English Test 1 รายละเอียด
21 Crossword 0 รายละเอียด
22 DIY Style English 0 รายละเอียด
23 Eng Dance Union(EDU) 0 รายละเอียด
24 Everything you can do!! 0 รายละเอียด
25 English is Fun 1 8 รายละเอียด
26 English is fun 3 0 รายละเอียด
27 English is Fun 2 10 รายละเอียด
28 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน -1 รายละเอียด
29 Enjoy Cooking 2 รายละเอียด
30 เก็บศัพท์จากหนัง 0 รายละเอียด
31 ร้องเล่นเต้นจีน 0 รายละเอียด
32 เกมสร้างสรรค์ -1 รายละเอียด
33 การละเล่นไทย 0 รายละเอียด
34 เพลงไทยยุคโซเชียล 0 รายละเอียด
35 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร 0 รายละเอียด
36 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม 10 รายละเอียด
37 คอมพิวเตอร์ 1 0 รายละเอียด
38 หุ่นยนต์ -1 รายละเอียด
39 ชุมนุมดาราศาสตร์ 2 รายละเอียด
40 Chemistry game 14 รายละเอียด
41 IoT เพื่อการเรียนรู้ 0 รายละเอียด
42 ประชาสัมพันธ์ 0 รายละเอียด
43 ฟิสิกส์พาเพลิน 15 รายละเอียด
44 Chem is fun 11 รายละเอียด
45 ห้องเรียนสีเขียว 2 รายละเอียด
46 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง 0 รายละเอียด
47 Science QR CODE Club 4 รายละเอียด
48 BIO GANG 19 รายละเอียด
49 We are Kme 0 รายละเอียด
50 คอมพิวเตอร์พาเพลิน 0 รายละเอียด
51 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ 1 รายละเอียด
52 หนองฉางสังคีต 0 รายละเอียด
53 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม 0 รายละเอียด
54 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 5 รายละเอียด
55 ARTstation(สถานีศิลปะ) 0 รายละเอียด
56 NCW String ensemble 1 รายละเอียด
57 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง 0 รายละเอียด
58 Ukulele Basic 0 รายละเอียด
59 ท่องโลกอาเซียน 0 รายละเอียด
60 พระและเครื่องราง 0 รายละเอียด
61 สรภัญญะ/เเปล 33 รายละเอียด
62 ครอบครัวพอเพียง 17 รายละเอียด
63 สื่อกระดาษสีสวย 0 รายละเอียด
64 แอโรบิค 0 รายละเอียด
65 ฟุตบอล 0 รายละเอียด
66 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส 2 รายละเอียด
67 บาสเกตบอล 0 รายละเอียด
68 วอลเลย์บอล 0 รายละเอียด
69 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 0 รายละเอียด
70 เปตองเเละกรีฑา 0 รายละเอียด
71 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 33 รายละเอียด
72 ลูกเสือกองพิเศษ 17 รายละเอียด
73 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา) -1 รายละเอียด
74 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 รายละเอียด
75 ส่งเสริมประชาธิปไตย 7 รายละเอียด
76 เรียนรู้กับโลกออนไลน์ 0 รายละเอียด
77 Library สร้างสรรค์ -2 รายละเอียด
78 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว. 17 รายละเอียด
79 ธนาคารโรงเรียน 0 รายละเอียด
80 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE 0 รายละเอียด