เลือกชุมนุมออนไลน์

รายการชุมนุม
รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม จำนวนคงเหลือ ดูรายละเอียด
1 DIY 0 รายละเอียด
2 กระดาษสีสวย 1 รายละเอียด
3 การจัดสวนแก้ว 0 รายละเอียด
4 คหกรรม 0 รายละเอียด
5 งานช่าง 0 รายละเอียด
6 ซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น 0 รายละเอียด
7 ถักโครเชต์ 0 รายละเอียด
8 ธุรกิจศิลป์ 10 รายละเอียด
9 นานาพับ 0 รายละเอียด
10 ปักผ้าด้วยมือ 0 รายละเอียด
11 เย็บ ปัก ถัก ร้อย 0 รายละเอียด
12 Libraryสร้างสรรค์ 0 รายละเอียด
13 TO BE NUMBER ONE 0 รายละเอียด
14 We are gifted 18 รายละเอียด
15 YC (ให้คำปรึกษา) 0 รายละเอียด
16 ชุมนุมพยาบาล 0 รายละเอียด
17 ทำการบ้านและเล่นเกม 0 รายละเอียด
18 นักศึกษาวิชาทหาร 133 รายละเอียด
19 ประชาธิปไตยเป็นของเรา 44 รายละเอียด
20 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 รายละเอียด
21 ลูกเสือจิตอาสา 0 รายละเอียด
22 อาสายุวกาชาด 31 รายละเอียด
23 A-MATH 0 รายละเอียด
24 Origami 0 รายละเอียด
25 STEM-Ai 13 รายละเอียด
26 SUDOKU 0 รายละเอียด
27 เกมสร้างสรรค์กับ GSP 0 รายละเอียด
28 คณิตศาสตร์ขาวดำ 20 รายละเอียด
29 คิดเลขเร็ว 9 รายละเอียด
30 ธนาคารโรงเรียน 0 รายละเอียด
31 เวทคณิตคิดสนุก 17 รายละเอียด
32 Shopping on sale 22 รายละเอียด
33 Chinese Singing and Dancing 19 รายละเอียด
34 Crossword 4 รายละเอียด
35 English with E-sport (ROV) 0 รายละเอียด
36 Exploring English 1 รายละเอียด
37 Exploring English 2 0 รายละเอียด
38 Exploring English 3 0 รายละเอียด
39 ท่องโลกแดนมังกร 7 รายละเอียด
40 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน 0 รายละเอียด
41 เสน่ห์ศิลปะจีน 0 รายละเอียด
42 ก็พูดไปเลยสิคะ 0 รายละเอียด
43 เกมส์สร้างสรรค์ 0 รายละเอียด
44 นานาสาระ 0 รายละเอียด
45 มองไทย 17 รายละเอียด
46 ลับลมคมไทย 0 รายละเอียด
47 วาทการ (พัฒนาทักษะการพูด) 25 รายละเอียด
48 Biogang 19 รายละเอียด
49 CHEM IS FUN 22 รายละเอียด
50 IoT เพื่อการเรียนรู้ 0 รายละเอียด
51 SCI-FINE 0 รายละเอียด
52 คอมพิวเตอร์ 1 0 รายละเอียด
53 คอมพิวเตอร์พาเพลิน 0 รายละเอียด
54 เครื่องบิน 0 รายละเอียด
55 ดาราศาสตร์ 6 รายละเอียด
56 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 0 รายละเอียด
57 ประชาสัมพันธ์ 0 รายละเอียด
58 มัดย้อม 0 รายละเอียด
59 วิทย์สนุก รอบตัว 0 รายละเอียด
60 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา 18 รายละเอียด
61 หุ่นยนต์ 0 รายละเอียด
62 Art Chill ชิลล์ สไตล์ สบายแบบอาร์ตๆ 0 รายละเอียด
63 Art portfolio 0 รายละเอียด
64 NCW Cover dance 0 รายละเอียด
65 Ukulele Basic 1 รายละเอียด
66 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง 0 รายละเอียด
67 วงโยธวาทิต 2 รายละเอียด
68 หนองฉางสังคีต 0 รายละเอียด
69 UNESCO ASPnet 23 รายละเอียด
70 ครอบครัวพอเพียง 0 รายละเอียด
71 ท่องโลกกว้าง 0 รายละเอียด
72 สวดมนต์สรภัญญะ 33 รายละเอียด
73 เซปักตะกร้อ 0 รายละเอียด
74 นักร้องหลังไมค์ 7 รายละเอียด
75 บาสเกตบอล 0 รายละเอียด
76 แบดมินตันและเทเบิลเทนนิส 0 รายละเอียด
77 ฟุตบอล/ฟุตซอล 0 รายละเอียด
78 วอลเลย์บอล 0 รายละเอียด
79 แอโรบิคแดนซ์ 0 รายละเอียด