ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงเรียน
  • แอปพลิเคชัน

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 (11 ห้องเรียน)

ค่าบำรุงการศึกษา ม.2

ปีการศึกษา 1/2564

ค่าบำรุงการศึกษา ม.3

ปีการศึกษา 1/2564

ค่าบำรุงการศึกษา ม.5

ปีการศึกษา 1/2564

ค่าบำรุงการศึกษา ม.6

ปีการศึกษา 1/2564

ตารางสอบวัดผลกลางภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ตารางสอบวัดผลกลางภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

การกำหนดค่าเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2564

การกำหนดค่าเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนแบบ Online (ฉบับที่ 2)

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

การจัดการเรียนการสอนแบบ Online

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2564/p>

การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

งานแผนงานโรงเรียน

ตรวจสอบการขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ

NcwService

แจ้งซ๋อมคอมพิวเตอร์ แจ้งใช้เครื่องเสียง

ชุมนุมออนไลน์

ลงทะเบียนเลือกชุมนุม ระบบออนไลน์

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 (11 ห้องเรียน)

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 (11 ห้องเรียน)

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 (10 ห้องเรียน)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง คำขวัญ ปรัชญาโรงเรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สีประจำโรงเรียน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เพลงประจำฌรงเรียน

บุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

นักเรียน

จำนวนนักเรียน ระดับชั้น เพศ

กลุ่มบริหารงาน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่ม

กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มกิจการนักเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

เอกสารภายในโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

เอกสาร

เอกสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา