ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง คำขวัญ ปรัชญาโรงเรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สีประจำโรงเรียน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เพลงประจำฌรงเรียน

บุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

นักเรียน

จำนวนนักเรียน ระดับชั้น เพศ

กลุ่มบริหารงาน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่ม

กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มกิจการนักเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงเรียน
  • แอปพลิเคชัน

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2563 // 13 พ.ย. 63

NcwService

แจ้งซ๋อมคอมพิวเตอร์ แจ้งใช้เครื่องเสียง

คู่มือนักเรียน 2563

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563

งานแผนงานโรงเรียน

ตรวจสอบการขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน // 8 ก.ย. 63

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน // 10 ส.ค. 63

ชุมนุมออนไลน์

ลงทะเบียนเลือกชุมนุม ระบบออนไลน์

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูจีน)

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูจีน) // 10 ก.ค. 63