มาตรการป้องกัน Covid-19

เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน อาคารประกอบทุกแห่งในโรงเรียน ในวันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 เวลา 16.30 น. รูปภาพเพิ่มเติม