# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1166การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.61.นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์
2.นายมนัส อยู่สุภาพ
1.นายกฤษฎา สร้อยสิงห์
2.นายญาณกร วงศ์อุปปา
3.นายธนากร นักผูก
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2166การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.61.นายอรรถพล จันทร์สิงห์
2.นายอดิศักดิ์ ประทีป
1.นายณพพร พันธ์จบสิงห์
2.นายปิยฉัตร แถมพยัคฆ์
3.นายธนวัฒน์ สุพรรณวิรัตน์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3166การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.61.นายละเมียด คำรื่น
2.นางนัยนา ธูปบูชา
1.นายพีรดนย์ นักดนตรี
2.นายอินทนญฐ์ ยศเจริญ
3.นายดำรงค์ ยัน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม