# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน