# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1646การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.61.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
2.นายสมพิศ บัวพลับ
3.นายธีรภัทร กริมเขียว
1.เด็กชายภูสินร์ โนลาด
2.เด็กชายวุฒิชัย อินประดิษฐ์
3.เด็กหญิงนวลฤทัย แสงมณี
4.เด็กชายพรระพี ชาวป่า
5.เด็กชายธนภัทร จำปาเทศ
6.เด็กชายธีรภัทธิ์ แก้วการไร่
7.เด็กชายภาคิน ประทุมมาศ
8.เด็กชายสงกรานต์ ใจแสน
9.เด็กชายสรวิศ ศิริปิมา
10.เด็กชายพนิต จันทร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา