# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1706การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.61.นางอานันฑิตา สแปร์โรว์
1.นางสาวชวิศา จันทรัตนันท์
2.นางสาวมณฑิตา ไวสาริกรรม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม