# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1711การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.61.นางอานันฑิตา สแปร์โรว์
1.นางสาวพรณภัส คูตระกูล
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม