# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
172การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.นางสาวนันท์นภา จุดมี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
272การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นางสาวจินดารัตน์ แม่นศร
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม