กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายสู่ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

-

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...