โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายอัคคณัฐ อัยรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสายธาร จีรดิษฐ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
เมื่อ 4 มีนาคม 2567 11:32:58
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา สมัครได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 09:09:26
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 13:34:58
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบ SU4Life ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

yanika

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 8 มกราคม 2567 09:31:47
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 2 มกราคม 2567 16:11:50
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

wanatchaphon

กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:26:33
กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดกิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายในงานประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลทักษะภาษาไทย การแสดงชุดรู้ค่าภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.6/9 การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีรอบชิงชนะเลิศ และการแสดงวันทองจะไม่สองใจของนักเรียนชั้นม.6/8 ณ โดมราชาวดี โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:59:06
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
เช้าวันที่ 23 พ.ค.2566 นักเรียนติดต่อขอรับงานและสอบแก้ตัวกับครูแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การแก้ 0 ร มผ สำเร็จตามเป้าหมาย

nuanwan

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 09:34:18
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม  NBTC Young Smart
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวเอื้อมพร นาวี พร้อมคณะ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชุมนุมครอบครัวพอเพียงพร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563/2564

tarinee

การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 14:01:36
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

nuanwan

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 10:53:46
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย ดร.อััคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8,1/10และ1/11 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ชั้นล่างอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:58:15
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือคลิกที่ลิงค์ : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

wassana

มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 16:41:52
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Clip "มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3” และได้รับรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้รับเกียรติจากพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ นศท.ปวริศร์ แกว่นกสิการณ์, นศท.บุญฤทธิ์ บุญธรรม และนศท.นพณัช มัชบัญฑิต ณ บริเวณสวนชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:10:59
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565) หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

krutonncw

ลูกไก่นอกกำมือ
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 10:24:50
ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ
เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : ncwchick@gmail.com , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...