โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายธนกฤต นิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน

นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

piyapohn

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:32:10
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

piyapohn

ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:28:55
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

กรณีนักเรียนต้องการขอย้ายสถานศึกษาให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 15:43:23
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา หัวข้อ The Power of Young Spirit พลังแห่งคนรุ่นใหม่ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:25:56
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:12:12
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

wassana

มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 16:41:52
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Clip "มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3” และได้รับรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้รับเกียรติจากพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ นศท.ปวริศร์ แกว่นกสิการณ์, นศท.บุญฤทธิ์ บุญธรรม และนศท.นพณัช มัชบัญฑิต ณ บริเวณสวนชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:10:59
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565) หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

krutonncw

ลูกไก่นอกกำมือ
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 10:24:50
ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ
เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : [email protected] , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
เมื่อ 9 เมษายน 2565 13:41:27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

piyapohn

ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:47:13
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
นักเรียนม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค.2565 โดยติดต่อครูผู้สอนตามช่องทางที่ครูที่ปรึกษาส่งให้

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:43:24
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:40:54
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
สถิติการรับสมัครนักเรียนและบรรยากาศการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

banhan

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 22:07:29
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
คุณครูสาขาชีววิทยา

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:13:02
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งประกวดทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่ ๑. นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๒. นางสาวศิลินี เกษศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๓. เด็กหญิงศศิชา เชตุสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๔. เด็กหญิงสิริธัญญ์ ไชยศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวญาณิกา เสนาธนศักดิ์

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:10:26
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา "นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย" จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้แก่ เด็กหญิงสิริชญา บุญพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐

bussakorn

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ 31 มกราคม 2565 15:31:51
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน และมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) และการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (1/3,1/5,1/7)

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...