โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายอัคคณัฐ อัยรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสายธาร จีรดิษฐ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

yanika

การจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 14:32:00
การจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2567
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา
จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 14:31:14
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

yanika

การสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (ยุวฑูต YES) และสอบวัดระดับภาษา TYES 2024
เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 14:29:57
การสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (ยุวฑูต YES)  และสอบวัดระดับภาษา TYES 2024
การสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (ยุวฑูต YES) และสอบวัดระดับภาษา TYES 2024

การสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (ยุวฑูต YES) และสอบวัดระดับภาษา TYES 2024

yanika

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 14:27:56
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

yanika

นางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 คนสุดท้าย ระดับประเทศ
เมื่อ 25 มิถุนายน 2567 14:26:43
นางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 คนสุดท้าย   ระดับประเทศ
นางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 คนสุดท้าย ระดับประเทศ

โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน) ได้ผ่านการคัดเลือก ประเภท การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนฉับพลัน
และเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 คนสุดท้าย
“ในการข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ” ในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน
“สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567 แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

wanatchaphon

กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:26:33
กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดกิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายในงานประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลทักษะภาษาไทย การแสดงชุดรู้ค่าภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.6/9 การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีรอบชิงชนะเลิศ และการแสดงวันทองจะไม่สองใจของนักเรียนชั้นม.6/8 ณ โดมราชาวดี โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:59:06
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
เช้าวันที่ 23 พ.ค.2566 นักเรียนติดต่อขอรับงานและสอบแก้ตัวกับครูแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การแก้ 0 ร มผ สำเร็จตามเป้าหมาย

nuanwan

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 09:34:18
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม  NBTC Young Smart
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวเอื้อมพร นาวี พร้อมคณะ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชุมนุมครอบครัวพอเพียงพร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563/2564

tarinee

การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 14:01:36
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

nuanwan

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 10:53:46
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย ดร.อััคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8,1/10และ1/11 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ชั้นล่างอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:58:15
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือคลิกที่ลิงค์ : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

wassana

มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 16:41:52
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Clip "มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3” และได้รับรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้รับเกียรติจากพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ นศท.ปวริศร์ แกว่นกสิการณ์, นศท.บุญฤทธิ์ บุญธรรม และนศท.นพณัช มัชบัญฑิต ณ บริเวณสวนชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:10:59
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565) หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

krutonncw

ลูกไก่นอกกำมือ
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 10:24:50
ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ
เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : ncwchick@gmail.com , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...