โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายธนกฤต นิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางถาวร ลักษณะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารบุคคล

นางสาวลัดดา คฤหปาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารวิชาการ

นายใหม่ ภู่จำรูญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารกิจการนักเรียน

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

banhan

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 20:23:43
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

banhan

จดหมายข่าว เทา-แดง
เมื่อ 3 ตุลาคม 2564 09:57:17
จดหมายข่าว เทา-แดง
จดหมายข่าว เทา-แดง

จดหมายข่าว เทา-แดง

banhan

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 13:14:00
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 แบบสอบออนไลน์
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะทำการสอบของต้นเองให้พร้อม และเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนเอง

banhan

แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 21:05:27
แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64

รร.จะแจ้งรายละเอียดว่า นร.ชั้นใด ฉีดวันไหนอีกครั้ง....

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:24:02
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:22:32
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

yanika

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 15:01:04
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

lunchakorn

รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564 09:54:25
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
27 กันยายน 2564 นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ หัวหน้างาน TO BR NUMBER ONE กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา เข้ารับรางวัล การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

tarinee

มุทิตากษิณานุสรณ์
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 19:56:50
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ ประจำปี 2564 โดยครูผู้เกษียณอายุได้แก่ 1.ครูจุฬาลักษณ์ นพคุณ 2.ครูสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร 3.ครูสุวิทย์ เภตรา 4.ครูภูมิพัฒน์ ธนณัฐเชาวกรกุล

tarinee

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 19:43:42
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 1.นางสาวบุษกร ชุศรี 2.นายทักษิณ สอนอ้อย 3.นางภาพร สุระมาตย์ เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

nattiwut

แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 12:28:07
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนใส้เดือนอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวโพด

wassana

การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 15:34:04
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามประกาศของโรงเรียน

wassana

การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 15:30:51
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2564 คุณครูศศิมา สุดขาว ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการให้นักเรียนผู้ที่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2564 (รายใหม่) ดำเนินการส่งใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้าระบบ DSL พร้อมตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา

nopporn

การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
เมื่อ 30 กันยายน 2564 21:54:40
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9 (วPA) วิทยากร ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

nopporn

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 30 กันยายน 2564 21:24:41
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, Onhand เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือกระจายไปสู่นักเรียน โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Meet, Line, Zoom เป็นต้น การจัดทำใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูตรวจและติดตามเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้

nattiwut

อบรม ว PA
เมื่อ 30 กันยายน 2564 16:13:06
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว PA
อบรม ว PA จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี วันที่เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...