กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า นำพาเยาวชนก้าวไกล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนมีศักยภาพสูง นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

banhan

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2565 11:34:32
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

banhan

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 15:32:52
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

banhan

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
เมื่อ 1 เมษายน 2565 20:51:48
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

banhan

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
เมื่อ 1 เมษายน 2565 20:50:25
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 14:09:48
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 14:09:35
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 14:09:02
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 14:08:24
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 14:06:12
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

punnarat

ผลการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 12:17:17
ผลการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)

ผลการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)

punnarat

ผลการมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 12:16:34
ผลการมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565

ผลการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1dA21rur6hxvv2yZWHIAZWvAC1hcmxNp4/view?usp=sharing

banhan

ยกเลิกประกาศ
เมื่อ 9 มีนาคม 2565 07:56:53
ยกเลิกประกาศ
ยกเลิกประกาศ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

banhan

แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 1 มีนาคม 2565 14:38:55
แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา

แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา

banhan

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 21:25:20
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 09:55:33
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 09:54:46
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ตามรายละเอียด

banhan

จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 19:39:59
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

banhan

การเปิดเรียน 2/2564
เมื่อ 4 ธันวาคม 2564 14:08:39
การเปิดเรียน 2/2564
การเปิดเรียน 2/2564
การเปิดเรียน 2/2564

การเปิดเรียน 2/2564

banhan

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 19:13:53
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

banhan

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 16:52:35
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

banhan

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 20:23:43
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

banhan

จดหมายข่าว เทา-แดง
เมื่อ 3 ตุลาคม 2564 09:57:17
จดหมายข่าว เทา-แดง
จดหมายข่าว เทา-แดง

จดหมายข่าว เทา-แดง

banhan

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 13:14:00
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 แบบสอบออนไลน์
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะทำการสอบของต้นเองให้พร้อม และเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนเอง

banhan

แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 21:05:27
แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64

รร.จะแจ้งรายละเอียดว่า นร.ชั้นใด ฉีดวันไหนอีกครั้ง....

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:24:02
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:22:32
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนใส้เดือนอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวโพด

อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว PA

อบรม ว PA จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี วันที่เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564

Oculux

กำลังโหลด...