กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำเนียบ Card image cap

ภาพโครงสร้างบุคลากรอยู่ระหว่างการดำเนินการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า นำพาเยาวชนก้าวไกล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนมีศักยภาพสูง นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

banhan

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 19:13:53
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

banhan

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 16:52:35
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

banhan

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 20:23:43
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

banhan

จดหมายข่าว เทา-แดง
เมื่อ 3 ตุลาคม 2564 09:57:17
จดหมายข่าว เทา-แดง
จดหมายข่าว เทา-แดง

จดหมายข่าว เทา-แดง

banhan

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 13:14:00
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 แบบสอบออนไลน์
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะทำการสอบของต้นเองให้พร้อม และเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนเอง

banhan

แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 21:05:27
แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64

รร.จะแจ้งรายละเอียดว่า นร.ชั้นใด ฉีดวันไหนอีกครั้ง....

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:24:02
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:22:32
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนใส้เดือนอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวโพด

อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว  PA
อบรม ว PA

อบรม ว PA จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี วันที่เสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564

Oculux

กำลังโหลด...