รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

banhan

จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 19:39:59
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Oculux

กำลังโหลด...