รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

banhan

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 20:23:43
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Oculux

กำลังโหลด...