รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

punnarat

ผลการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 12:17:17
ผลการรายงานตัวนักเรียน โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)

ผลการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)

Oculux

กำลังโหลด...