รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

banhan

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 09:54:46
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ตามรายละเอียด

Oculux

กำลังโหลด...