รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

banhan

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 13:14:00
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 แบบสอบออนไลน์
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะทำการสอบของต้นเองให้พร้อม และเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนเอง

Oculux

กำลังโหลด...