รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

punnarat

ผลการมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 12:16:34
ผลการมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565

ผลการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1dA21rur6hxvv2yZWHIAZWvAC1hcmxNp4/view?usp=sharing

Oculux

กำลังโหลด...