งานบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารทั่วไป

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการด้วยไมตรี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัยบุคลากรของโรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกระดับ ประสานความร่วมมือกับชุมชนด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและตลอดไป

พันธกิจ

1. ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสารเทศ
3. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
4. ส่งเสริมและปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
5. ประสานความร่วมมือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งร่วมมือในการพัฒนาให้โรงเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

yanika

การชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นม.2,3,5 และ 6
เมื่อ 8 มิถุนายน 2567 07:36:04
การชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นม.2,3,5 และ 6

yanika

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน
เมื่อ 8 มิถุนายน 2567 07:34:07
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2567

yanika

การประชุมผู้ปกครอง 1/2567
เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 20:50:55
การประชุมผู้ปกครอง 1/2567
การประชุมผู้ปกครอง 1/2567

การประชุมผู้ปกครอง 1/2567

yanika

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2567
เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 20:50:23
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2567
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2567

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2567

yanika

ขอแสดงความยินดี
เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 20:49:21
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

yanika

คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของนักเรียน
เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 20:48:42
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของนักเรียน

คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของนักเรียน

yanika

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ
เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 20:46:25
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพรรณ ลาวิลาศ

yanika

ขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการประชุมการจัดงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 11:16:34
ขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการประชุมการจัดงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
ขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการประชุมการจัดงานศิษย์เก่าของโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าของโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

yanika

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 11:14:39
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้ประชุมข้อราชการ ปรึกษาหารือ แจ้งเพื่อทราบ ขอความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

ขอแสดงความยินดีกับรองลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 16:02:44
ขอแสดงความยินดีกับรองลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
ขอแสดงความยินดีกับรองลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข นางสายธาร จีระดิษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ รองลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองแก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

yanika

การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 15:58:55
การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ
การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ

การสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยายินดีต้อนรับ คุณครูปราณี เปาจีน คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยความยินดียิ่ง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 15:35:57
โรงเรียนหนองฉางวิทยายินดีต้อนรับ คุณครูปราณี เปาจีน คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนหนองฉางวิทยายินดีต้อนรับ คุณครูปราณี เปาจีน คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนหนองฉางวิทยายินดีต้อนรับ คุณครูปราณี เปาจีน คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยความยินดียิ่ง

yanika

รับสมัครนักการภารโรง
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 15:33:34
รับสมัครนักการภารโรง
รับสมัครนักการภารโรง
รับสมัครนักการภารโรง
รับสมัครนักการภารโรง

รับสมัครนักการภารโรง

yanika

นายกมลภพ ยศนันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 15:32:23
นายกมลภพ ยศนันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
นายกมลภพ ยศนันท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

นายกมลภพ ยศนันท์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

yanika

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิมา สุดขาว
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 15:23:52
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา  ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิมา สุดขาว
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิมา สุดขาว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิมา สุดขาว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู งานแนะแนว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

yanika

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567 14:02:09
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองฉางวิทยาเริ่มจำหน่ายวันเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปค่ะ

yanika

ขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
เมื่อ 30 เมษายน 2567 21:54:20
ขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนางสายธาร จีรดิษฐ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
เมื่อ 30 เมษายน 2567 21:45:21
โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

วันที่ 25 เมษายน 2567 พลโททวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนหนองฉางวิทยา สังกัดมณฑลทหารบกที่ 31 ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566

yanika

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมโภชน์ พูลเขตกิจ
เมื่อ 30 เมษายน 2567 11:59:02
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมโภชน์ พูลเขตกิจ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมโภชน์ พูลเขตกิจ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมโภชน์ พูลเขตกิจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ผลการประเมินให้มีตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

yanika

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศศิมา สุดขาว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มงานแนะแนว
เมื่อ 30 เมษายน 2567 11:57:51
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศศิมา สุดขาว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มงานแนะแนว
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศศิมา สุดขาว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มงานแนะแนว

คุณครูศศิมา สุดขาว ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มงานแนะแนว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

yanika

ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร กุสุโมทย์
เมื่อ 18 เมษายน 2567 13:43:29
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร กุสุโมทย์
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร กุสุโมทย์

ขอเเสดงความยินดีกับ
นายธนกร กุสุโมทย์
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
——————————————
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567

yanika

ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567 และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
เมื่อ 18 เมษายน 2567 13:40:33
ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567 และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567 และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567 และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าครั้งที่ 1/2567 และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปาริชาต ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรครูอาวุโสของโรงเรียนหนองฉางวิทยา พร้อมด้วยการสรงน้ำองค์พระพิชิตมาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

ร่วมให้กำลังใจน้องอิงค์ TI29 ในการประกวดทูบีไอดอลรุ่นที่ 14 ระดับประเทศ
เมื่อ 18 เมษายน 2567 13:36:11
ร่วมให้กำลังใจน้องอิงค์ TI29 ในการประกวดทูบีไอดอลรุ่นที่ 14 ระดับประเทศ
ร่วมให้กำลังใจน้องอิงค์ TI29 ในการประกวดทูบีไอดอลรุ่นที่ 14 ระดับประเทศ

ร่วมให้กำลังใจน้องอิงค์ TI29 ในการประกวดทูบีไอดอลรุ่นที่ 14 ระดับประเทศ

yanika

ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ ยศนันท์ ชั้น ม.5/5
เมื่อ 18 เมษายน 2567 13:35:03
ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ ยศนันท์ ชั้น ม.5/5
ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ ยศนันท์ ชั้น ม.5/5
ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ ยศนันท์ ชั้น ม.5/5

ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ ยศนันท์ ชั้น ม.5/5

yanika

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
เมื่อ 18 เมษายน 2567 13:27:48
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

yanika

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 8 มกราคม 2567 09:31:47
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัลลภ มลัยพันธุ์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

yanika

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 21:51:50
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยานำโดยดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้ต้อนรับนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ในโอกาสร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2566 21:15:28
โรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยา นำโดยดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวลัดดา คฤหปาน และนางสาวพรรณี ทิพวรรณ์ เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

yanika

งานทะเบียน-วัดผล ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอปพ.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2566 21:14:30
งานทะเบียน-วัดผล ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอปพ.1  สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
งานทะเบียน-วัดผล ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอปพ.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอปพ.1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

การทำความสะอาดโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 15:57:07
การทำความสะอาดโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
การทำความสะอาดโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 งานส่งเสริมโภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองฉางวิทยานำโดยนางสายธาร จีรดิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองฉาง และได้ประสานงานกับผู้จำหน่ายอาหารเพื่อร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหารหลังที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 15:51:53
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
วิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้
1. นางสาววลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. นายณัฐวุฒิ เสริมศรีพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายเรวัต เมณฑ์กูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

yanika

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 15:49:13
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองฉางวิทยา  ได้รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ดังนี้
1. ถ้วยรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก ระดับดี
2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ (นายอัคคณัฐ อัยรา)
3. รางวัลครูดีศรีแผ่นดินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (นายทศพร เตชะนา, นางสาวปัณณฑัต คงเอียง และนางฉวีวรรณ ทัพไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)

yanika

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29
เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 15:47:41
กิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29
กิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29

วันที่ 15-20 ตุลาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนแกนนำชมรมฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปวริศ วินัยพานิช และ นายบวรภัค พรมโคตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

yanika

ยินดีต้อนรับนางสายธาร จีรดิษฐ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 22 ตุลาคม 2566 21:00:46
ยินดีต้อนรับนางสายธาร จีรดิษฐ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับนางสายธาร จีรดิษฐ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ต้อนรับนางสายธาร จีรดิษฐ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา และต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลานสักวิทยา แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:11:48
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
3. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

yanika

ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:02:43
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา

1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย งานเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
2. กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

yanika

ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:50:12
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

yanika

การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:46:34
การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4
การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

yanika

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:42:03
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมsพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่า โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมความปลอดภัยและวินัยจราจรบนท้องถนน (Road Safety) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 22 เมษายน 2566 14:30:55
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

yanika

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 18:18:42
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

yanika

เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
เมื่อ 15 เมษายน 2566 12:58:49
เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 

เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHqRFeshfo05khulPmrRa_eH7-oKxDHCE9zz8v7LFhcNeg5g/viewform

yanika

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
เมื่อ 13 เมษายน 2566 09:30:28
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์

yanika

จดหมายข่าวเทาแดง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2565 15:25:03
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง

- ชนะเลิศการตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรม ระดับจังหวัด
- อบรมการปฐมพยาบาลให้แก่นักเรียนยุวกาชาด
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2565

yanika

จดหมายข่าวเทา-แดง
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 12:17:20
จดหมายข่าวเทา-แดง
จดหมายข่าวเทา-แดง
จดหมายข่าวเทา-แดง

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันฟุตบอล
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 21:43:57
โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันฟุตบอล

yanika

สวัสดีปีใหม่ 2565
เมื่อ 1 มกราคม 2565 08:09:15
สวัสดีปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่2565

yanika

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:34:08
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองฉางวิทยา ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งสลับวันมาเรียน 1 ห้องต่อ 25 คน และใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

yanika

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:32:51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวทางการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:31:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลและสังเกตอาการนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ม.ต้น 1,160 คน ม.ปลาย 939 คน รวม 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64

yanika

Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 11:08:33
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER

ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากเภสัชกรหญิงนิลวรรณ เปรื่องประสพ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

Oculux

กำลังโหลด...