งานบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารทั่วไป

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการด้วยไมตรี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัยบุคลากรของโรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกระดับ ประสานความร่วมมือกับชุมชนด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและตลอดไป

พันธกิจ

1. ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสารเทศ
3. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
4. ส่งเสริมและปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
5. ประสานความร่วมมือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งร่วมมือในการพัฒนาให้โรงเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

yanika

กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:11:48
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
3. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

yanika

ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 21:02:43
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา

1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย งานเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
2. กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

yanika

ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:50:12
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสารจากคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

yanika

การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:46:34
การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4
การประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานของชมรม ประเภทรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

yanika

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ 2 สิงหาคม 2566 20:42:03
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมsพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่า โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมความปลอดภัยและวินัยจราจรบนท้องถนน (Road Safety) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 22 เมษายน 2566 14:30:55
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

yanika

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 18:18:42
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

yanika

เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
เมื่อ 15 เมษายน 2566 12:58:49
เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 

เปิดรับนักเรียนที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHqRFeshfo05khulPmrRa_eH7-oKxDHCE9zz8v7LFhcNeg5g/viewform

yanika

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
เมื่อ 13 เมษายน 2566 09:30:28
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์

yanika

จดหมายข่าวเทาแดง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2565 15:25:03
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง

- ชนะเลิศการตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรม ระดับจังหวัด
- อบรมการปฐมพยาบาลให้แก่นักเรียนยุวกาชาด
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2565

yanika

จดหมายข่าวเทา-แดง
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 12:17:20
จดหมายข่าวเทา-แดง
จดหมายข่าวเทา-แดง
จดหมายข่าวเทา-แดง

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันฟุตบอล
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 21:43:57
โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันฟุตบอล

yanika

สวัสดีปีใหม่ 2565
เมื่อ 1 มกราคม 2565 08:09:15
สวัสดีปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่2565

yanika

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:34:08
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองฉางวิทยา ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งสลับวันมาเรียน 1 ห้องต่อ 25 คน และใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

yanika

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:32:51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวทางการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:31:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลและสังเกตอาการนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ม.ต้น 1,160 คน ม.ปลาย 939 คน รวม 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64

yanika

Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 11:08:33
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER

ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากเภสัชกรหญิงนิลวรรณ เปรื่องประสพ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

Oculux

กำลังโหลด...