รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

yanika

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:34:08
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองฉางวิทยา ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งสลับวันมาเรียน 1 ห้องต่อ 25 คน และใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

Oculux

กำลังโหลด...