รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

yanika

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:32:51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวทางการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Oculux

กำลังโหลด...