รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

yanika

จดหมายข่าวเทาแดง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2565 15:25:03
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง
จดหมายข่าวเทาแดง

- ชนะเลิศการตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรม ระดับจังหวัด
- อบรมการปฐมพยาบาลให้แก่นักเรียนยุวกาชาด
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2565

Oculux

กำลังโหลด...