รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

yanika

Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 11:08:33
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER

ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากเภสัชกรหญิงนิลวรรณ เปรื่องประสพ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

Oculux

กำลังโหลด...