รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Oculux

กำลังโหลด...