โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายธนกฤต นิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน

นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 15:43:23
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา หัวข้อ The Power of Young Spirit พลังแห่งคนรุ่นใหม่ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:25:56
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:12:12
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

banhan

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 15:32:52
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

preamsit

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 09:09:49
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:10:59
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565) หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

krutonncw

ลูกไก่นอกกำมือ
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 10:24:50
ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ
เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : [email protected] , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
เมื่อ 9 เมษายน 2565 13:41:27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

piyapohn

ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:47:13
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
นักเรียนม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค.2565 โดยติดต่อครูผู้สอนตามช่องทางที่ครูที่ปรึกษาส่งให้

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:43:24
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:40:54
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
สถิติการรับสมัครนักเรียนและบรรยากาศการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

banhan

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 22:07:29
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
คุณครูสาขาชีววิทยา

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:13:02
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งประกวดทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่ ๑. นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๒. นางสาวศิลินี เกษศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๓. เด็กหญิงศศิชา เชตุสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๔. เด็กหญิงสิริธัญญ์ ไชยศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวญาณิกา เสนาธนศักดิ์

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:10:26
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา "นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย" จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้แก่ เด็กหญิงสิริชญา บุญพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐

bussakorn

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ 31 มกราคม 2565 15:31:51
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน และมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) และการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (1/3,1/5,1/7)

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...