รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

piyapohn

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 15:19:58
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษมอบตัววันที่ 13 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: 1 ใบมอบตัว รับและเขียนที่โรงเรียนในวันมอบตัว
2 ยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว

Oculux

กำลังโหลด...