รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:18:06
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1grw1mPS7F0eRHPCBkkQGowqh7wqfV9AT/view?usp=sharing

Oculux

กำลังโหลด...