รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:19:04
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1eFEKAJZWiR4GTaiYbQ18trk1ntPhgYyI/view?usp=sharing

Oculux

กำลังโหลด...