รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:19:52
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1y_QXkA13DtOfLGk29iuy-sxghCAXJomF/view?usp=sharing

Oculux

กำลังโหลด...