รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 10:28:55
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Oculux

กำลังโหลด...