รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:33:31
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Oculux

กำลังโหลด...