รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:34:12
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

Oculux

กำลังโหลด...