รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และความสามารถพิเศษ
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:34:59
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Oculux

กำลังโหลด...