รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)
เมื่อ 26 เมษายน 2565 13:12:57
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภ่าคม 2565 ผ่านระบบธนาคาร
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

Oculux

กำลังโหลด...