รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 20:13:51
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภ่าคม - 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

Oculux

กำลังโหลด...