รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

piyapohn

ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:28:55
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

กรณีนักเรียนต้องการขอย้ายสถานศึกษาให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

Oculux

กำลังโหลด...