รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 08:21:32
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

Oculux

กำลังโหลด...