รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 16:23:40
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ไปใช้

Oculux

กำลังโหลด...