จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนและสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565

<
ระดับชั้น ประเภท 9 มี.ค. 10 มี.ค. 11 มี.ค. 12 มี.ค. 13 มี.ค. รวมทั้งหมด เปอร์เซนต์
ม.1 ความสามารถพิเศษ 11 3 0 0 0 14
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 61 8 6 1 0 76
ม.1 ทั่วไป223 59 25 21 10 338
ม.1 รวม 295 70 31 22 10 428
ม.4 ความสามารถพิเศษ 7 3 0 0 0 10
ม.4 เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0
ม.4 ทั่วไป 100 23 14 17 8 162
ม.4 รวม 107 26 14 17 8 172