# รหัส รายการแข่งขัน จัดการ
1272การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3ดู
2273การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6ดู
3650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3ดู
4651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6ดู
5654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3ดู
6655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6ดู
7652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3ดู
8653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6ดู
9276การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3ดู
10277การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6ดู
11658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3ดู
12657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6ดู
13686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3ดู
14687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6ดู
15282การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3ดู
16283การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6ดู
17677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3ดู
18678การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6ดู
19679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3ดู
20680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6ดู
21286การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3ดู
22287การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6ดู
23288การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3ดู
24289การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6ดู
25688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3ดู
26689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6ดู
27690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3ดู
28691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6ดู
29726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3ดู
30290การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3ดู
31291การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6ดู
32292การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3ดู
33293การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6ดู
34294การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3ดู
35295การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6ดู
36296การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3ดู
37297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6ดู
38298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3ดู
39299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6ดู
40663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3ดู
41662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3ดู
42664การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6ดู
43300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3ดู
44301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6ดู
45302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3ดู
46303การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6ดู
47304การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3ดู
48641การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6ดู
49305การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6ดู
50306การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6ดู
51307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3ดู
52308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6ดู
53309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3ดู
54310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6ดู
55661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6ดู
56645การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6ดู
57646การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6ดู
58647การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3ดู
59723การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6ดู
60724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3ดู
61725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6ดู
6243การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3ดู
6344การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6ดู
6445การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3ดู
6546การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6ดู
66629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3ดู
6748การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6ดู
6849การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3ดู
6950การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6ดู
7052การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3ดู
7154การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3ดู
7255การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6ดู
7357การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3ดู
7458การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6ดู
75643การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3ดู
76644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6ดู
77135การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6ดู
78136การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6ดู
79138การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3ดู
80139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6ดู
81140การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3ดู
82141การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6ดู
83156การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3ดู
84157การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6ดู
85158การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3ดู
86159การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6ดู
87611การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3ดู
88612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6ดู
89613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3ดู
90614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6ดู
91160การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3ดู
92161การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6ดู
93270การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3ดู
94271การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6ดู
95649การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3ดู
96692การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6ดู
97258การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3ดู
98259การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6ดู
99116การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3ดู
100117การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6ดู
10165การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3ดู
10266การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6ดู
10367การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3ดู
10468การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6ดู
10569การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3ดู
10670การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6ดู
10771การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3ดู
10872การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6ดู
10987การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3ดู
11088การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6ดู
11194การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3ดู
11295การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6ดู
11398การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3ดู
11499การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6ดู
115105การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3ดู
116106การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6ดู
117109การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3ดู
118110การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6ดู
119120การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6ดู
120124การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6ดู
121128การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6ดู
122129การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6ดู
123260การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3ดู
124261การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6ดู
125262การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3ดู
126263การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6ดู
127264การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3ดู
128265การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6ดู
129266การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3ดู
130267การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6ดู
131268การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6ดู
132269การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6ดู
133693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3ดู
134694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6ดู
135697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3ดู
136698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6ดู
137701การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3ดู
138702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6ดู
139721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3ดู
140722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6ดู
141703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3ดู
142704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6ดู
143705การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3ดู
144706การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6ดู
145709การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6ดู
146708การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6ดู
147707การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6ดู
148717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6ดู
149718การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6ดู
150720การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6ดู
151719การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6ดู
152713การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6ดู
153714การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6ดู
154715การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6ดู
155716การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6ดู
156710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6ดู
157711การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6ดู
158712การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6ดู
159191การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3ดู
160192การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6ดู
161199การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6ดู
162202การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3ดู
163203การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6ดู
164206การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3ดู
165207การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6ดู
166625การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3ดู
167626การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6ดู
16889การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6ดู
169121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6ดู
170125การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3ดู
171126การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6ดู
172134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6ดู
17380การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3ดู
17440การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3ดู
17553การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3ดู
176635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6ดู
17763การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3ดู
17864การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6ดู
179634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6ดู
180114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3ดู
181104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3ดู
182163การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3ดู
183166การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6ดู
184684การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3ดู
185685การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6ดู
186682การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3ดู
187683การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6ดู
188627การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3ดู
189628การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6ดู
190602การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3ดู
19139การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6ดู
192603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ดู
19362การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6ดู
194604การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3ดู
19556การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6ดู
196605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3ดู
19779การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6ดู
198606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3ดู
19984การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6ดู
200607การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3ดู
201100การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6ดู
202623การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3ดู
203624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6ดู
204609การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3ดู
205115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6ดู
206610การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3ดู
207123การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6ดู
208148การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3ดู
209615การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3ดู
210152การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3ดู
211154การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3ดู
212648การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3ดู
213186การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3ดู
214187การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6ดู
215238การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3ดู
21621การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3ดู
21725การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3ดู
21827การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3ดู
21929การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3ดู
22051การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3ดู
22159การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3ดู
22275การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3ดู
22378การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3ดู
22481การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3ดู
22582การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6ดู
22683การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6ดู
22785การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6ดู
22886การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6ดู
22993การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6ดู
230209การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้นดู
231212การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้นดู
232213การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นดู